Лазерни принтери с гаранция от 12 месеца

Безплатна доставка за гр. София

Плащане по банков път

Сметка/IBAN: BG72RZBB91551008169149
Банков код/BIC: RZBBBGSF
Титуляр: "Ай Ти Бизнес Солюшънс" ЕООД
Банка: Райфайзенбанк (България) ЕАД